Seminar "Specifičnosti osiguranja brodica i jahti u leasingu"

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Specifičnosti osiguranja brodica i jahti u leasingu", koji će se održati u četvrtak, 20. veljače 2014. s početkom u 9 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb. Seminar će održati Adriana Vincenca Padovan, a trajat će 8 nastavnih sati. 

Na seminaru će, među ostalim, biti obrađena pitanja i teme poput: Osiguranje brodica i jahti - općenito (kasko, odgovornost, gubitak najamnine, itd.); Prava i obveze ugovornih strana iz ugovora o leasingu plovila vezane za osiguranje; Prava i obveze ugovornih strana iz ugovora o osiguranju plovila u leasingu; Praktične i pravne implikacije, te problemi osiguranja brodica i jahti u leasingu na domaćem tržištu; Ugovaranje osiguranja plovila u leasingu; Osigurane svote kod osiguranja plovila u leasingu; Pitanje osigurljivog interesa kod osiguranja plovila u leasingu; Ograničenja i isključenja u pokriću kod osiguranja plovila u leasingu; Štete iz osiguranja plovila u leasingu.

 Rok za prijavu na seminar je 14.02.2014. a više o seminaru doznajte iz dokumenta u privitku.

Ostale nadolazeće edukacije CEDOH-a:

  • D&O – Osiguranje odgovornosti menadžera, 8 nastavnih sati – 22.01.2014.
  • Pripremni seminar Osiguranje za ovlaštenog posrednika i zastupnika u (re)osiguranju, 14.-16.02.2014.
  • Temeljni seminar o osiguranju, 10.-14.02. / 17.-21.03. / 14.-18.04.2014.

Dokumenti za preuzimanje