Seminar-radionica: Sprječavanje pranja novca u praksi

Seminar Sprječavanje pranja novcaodržat će se u četvrtak  27.10.2011. u hotelu Sheraton u Zagrebu.

Svrha seminara je upoznavanje sa zakonodavnim okvirom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, pravilnici, sektorske smjernice).

Polaznicima se izdaje potvrda o redovitom stručnom osposobljavanju iz područja sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.

Prijavu možete poslati faxom: (01) 233 8088 ili na e- adresu: katica@imc-agencija.hr

Dodatne informacije na telefon: (01) 230-2999, 098/877-710