SEMINAR: NAUČITE KAKO UPRAVLJATI NOVCEM

24. listopada 2013. s početkom u 8.45 sati, u dvorani restauranta Bon Appetit, Heinzelova 62/a, u Zagrebu

Trošenje novca treba nadzirati, buduće potrebe predviđati, viškove ulagati – o novcu se svakodnevno brinuti. Tema upravljanja novcem nije aktualna samo sada u vrijeme krize. Dobro upravljanje novcem imperativ je uvijek – u svim sustavima, na svim razinama i u svim životnim područjima.

Ovaj seminar namijenjen je prvenstveno poslovnom sektoru i to malom i srednjem poduzetništvu koje čini najveći dio našega gospodarstva, ali primjenjiv je i na ostale organizacije: od državnih institucija, preko neprofitnih organizacija do javnog sektora.

Želite li se prijaviti za sudjelovanje u seminaru, molimo Vas da nam pošaljete ispunjenu prijavnicu.

Kontakt: Poslovni centar znanja

Tel: + 385 1 6326 033

Mob: + 385 98 1620 214

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr