Seminar: Korištenje društvenih mreža u poslovanju

15.5.2013. od 9 do 14 sati - Pravilnim korištenjem društvenih mreža se mogu postići izvrsni prodajni rezultati i izgraditi zajednica vjernih potrošača. Gledajući brojku od 1,6 milijuna korisnika Facebooka u Hrvatskoj ili preko milijardu u svijetu, vidimo ogromni potencijal koje društvene mreže pružaju svakoj kompaniji kako bi došla do novih kupaca.

Omogućavajući dvosmjernu komunikaciju, društvene mreže postavljaju nova pravila komunikacije između kompanija i kupaca, te se mnoge kompanije u svemu tome izgube. Predavanje će pokazati praktične primjere korištenja društvenih mreža u poslovanju, ukazati na najčešće greške koje kompanije rade u komunikaciji na društvenim mrežama i rasvijetliti neke od najvećih mitova o društvenim mrežama.

Predavač Ilija Brajković,  TOP5 predavač na konferencijama Web::Strategija 12 i Web::Strategija 15. Seminar Korištenje društvenih mreža u poslovanju održat će se u Hotelu Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb

Kontakt: Mapa znanja d.o.o., Ede Murtića 6, 10000 Zagreb

e-mail: info@mapaznanja.hr

Tel: 01/8895-305