Seminar i radionica HUO: Štete pomorskog kaska u praksi

Seminar i radionica HUO: Štete pomorskog kaska u praksi

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevnu specijalističku edukaciju "Štete pomorskog kaska u praksi", koja će se održati u četvrtak, 22. svibnja 2014. godine. 

Edukaciju u trajanju od 8 nastavnih sati održat će dr. sc. Adriana Vincenca Padovan, koja će kroz predavanje i tri radionice, među ostalim, obraditi sljedeća pitanja i teme: opseg osiguranja pomorskog kaska – štete u pokriću i isključenja, pogonske štete i skrivena mana, utjecaj nesposobnosti za plovidbu na osiguranje, značenje jamstva (warranty) iz Institutskih klauzula, značenje posebno ugovorenih uvjeta osiguranja prema PZ-u, kategorije šteta (potpuni gubitak, djelomične štete, troškovi neposredno vezani uz štetu te osiguranikovi troškovi spašavanja, nagrada za spašavanje i zajednička havarija).

Rok za prijavu je 16.05.2014. godine.  Više o edukaciji saznajte iz dokumenata u privitku.

Dokumenti za preuzimanje