Seminar HUO: "Upravljanje rizicima u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju"

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Upravljanje rizicima u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju".

Predavači na seminaru priznati su stručnjaci u ovoj vrsti osiguranja, Kristian Podrug, Branka Erdelji-Štivić (CZO) i Nikica Mia Vukšić (Sunce o.), koji će govoriti izazovima i perspektivama razvoja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj, ekonomskim aspektima upravljanja rizicima u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, te o specifičnostima pojedinih rizika u dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju s naglaskom na medicinskom aspektu.

 Seminar počinje u 9 sati, u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb, a rok za prijavu je 9. listopada 2012. godine.