Seminar HUO: Osiguranje usjeva, nasada i životinja

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Osiguranje usjeva, nasada i životinja". Predavači na seminaru su Tomislav Bigač, Jurica Vukosav i Kristina Kunić, koji će polaznicima seminara prikazati pravilni pristup poljoprivrednim osiguranjima u cjelini, te pojasniti stručno preuzimanje rizika i procjenu šteta. Seminar će se održati u utorak, 30. listopada 2012., s početkom u 9:00 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. Rok za prijavu na seminar je 23. listopada 2012. godine.