Seminar HUO: Odgovornost za štetu i naknada štete

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar "Odgovornost za štetu i naknada štete", koji će se održati u petak, 20. veljače 2015. s početkom u 9 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb. Specijalističku edukaciju održat će Berislav Matijević, a seminar će trajati 8 nastavnih sati. 

Cilj seminara je upoznati polaznike s temeljnim načelima odgovornosti za štetu (opće i posebne pretpostavke), s temeljnim načelima naknade štete (prava osobnosti, imovinske i neimovinske štete), te s mjerodavnom aktualnom sudskom praksom.

Rok za prijavu na seminar je 16.02.2015. godine.

Više o seminaru saznajte iz privitka s pozivom na prijavu ili na www.huo.hr.

Dokumenti za preuzimanje