Seminar HUO: Novela Zakona o parničnom postupku

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar Novela Zakona o parničnom postupku, koji će se održati u petak, 14. lipnja 2013. s početkom u 9 sati, u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/I, Zagreb.

Seminar će održati Vitomir Boić, sudac Građanskog odjela Županijskog suda u Velikoj Gorici, a trajat će 8 nastavnih sati. Na seminaru će biti obrađena novela (NN 25/13) Zakona o parničnom postupku koja je unijela brojne promjene kako kroz novo uređenje prvostupanjskog postupka tako i kroz brojne izmjene u žalbenom postupku (nadležnost sudova kao i sastav sudova s obzirom na vrijednost predmeta spora, nova pravila glede utvrđivanja i određivanja troškova parničnog postupka). Unesene su i brojne promjene glede mirnog rješavanja sporova prije i u tijeku parničnog postupka, što bi trebalo dovesti do konačnog oživljavanja medijacije u svim vrstama postupaka.

Bit će obrađene i promjene glede dostave i uspostavljanja elektroničke komunikacije u parničnom postupku s prijedlozima kako to dalje uvoditi u sve vrste postupaka.

Rok za prijavu na seminar je 7.6.2013. Više saznajte na www.huo.hr ili u privitku.