Seminar HUO: Izvještavanje za nadzorno tijelo i javna objava

Seminar HUO: Izvještavanje za nadzorno tijelo i javna objava

U organizaciji Centra za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje u Zagrebu će se u petak, 14. ožujka 2014. održati jednodnevni specijalistički seminar "Izvještavanje za nadzorno tijelo i javna objava".

Seminar se organizira s ciljem upoznavanja polaznika sa zahtjevima ukupne Solvency II regulative u dijelu izvještavanja prema nadzornom tijelu, s ciljem što kvalitetnije uspostave integriranog, učinkovitog i usklađenog procesa izvještavanja nadzornog tijela, te s ciljem upoznavanja polaznika s nadzornom praksom i postupanjima nadzornog tijela.

Seminar će trajati 8 nastavnih sati, a održat će ga Ljiljana Orlovac (HANFA), Renata Šarić (HANFA), Mojca Piškurić (Zavarovalnica Triglav d.d.) i Miroslav Kotaška (KPMG Central and Eastern Europe).

Seminar će se održati u Hotelu International, Miramarska 24. Više o seminaru doznajte u privitku.

Dokumenti za preuzimanje