SEMINAR: EU fondovi u zdravstvu

Seminar „EU fondovi u zdravstvu“ održat će se 14. ožujka 2012. u Hypo centru, Slavonska avenija 6, Zagreb, od 9 do 16,30 sati. Namijenjen je domovima zdravlja, stomatološkim i liječničkim ordinacijama i poliklinikama, zavodima za javno zdravstvo, obrazovnim ustanovama u zdravstvu.

Polaznici seminara moći će se upoznati s mogućnostima koje pružaju EU fondovi za dobivanje bespovratnih sredstava te iznosima sredstava i kriterijima.

Predavač je Martina Belić, od 1993. kad je potpisala prvi Ugovor o dodjeli sredstava za projekt koji je vodila u Centru za žene žrtve rata, iz blizine prati kako se mijenja metodologija prijave i vođenja projekata i prilagođavala se promjenama, bilo kao osoba koja priprema natječajnu dokumentaciju i provodi projekte, bilo kao konzultantica, edukatorica i autorica knjiga o EU fondovima.

Kontakt telefon: 01/6441-453, Fax: 01/6441-400.