Seminar „Solvency II – Let's get practical“

PwC jeorganizirao seminar pod nazivom „Solvency II – Let's get practical“ namijenjendirektorima, višim rukovoditeljima i zaposlenicima koji su direktno iindirektno uključeni u primjenu Solvency II unutar svojih organizacija.

Društvatrebaju krenuti s projektima Solventnošću II odmah, kako ne bi bilo upitno dali je preostalo dovoljno vremena za adekvatno udovoljavanje tim zahtjevima,rečeno je na seminaru koji je približio stajališta sektora i iskustva u praktičnimimplikacijama primjene Solventnosti II direktive. Naglašena je potrebauključenosti Uprave u provođenju i podršci ovim projektima, te je preporučenosvim društvima da se uključe u izračun kapitalne adekvatnosti kroz QIS 5 da bidobili osjećaj o trenutnom stanju i adekvatnosti kapitala. Posebice jeistaknuta potreba kontinuiranog i otvorenog dijaloga sa regulatornim tijelom.

Elisabetta Russo, PwC-ova voditeljica aktuarskih usluga i SolventnostII usluga za regiju Centralne i Istočne Europe, prezentirala je status tog projekta po zemljama Europske unije i CEE, tepoziciju u kojoj se nalazi Hrvatska. Zaključeno je da društva koja su članiceneke veće europske osiguravateljne grupacije imaju prednost u odnosu na lokalnaosiguravateljna društva koja su prepuštena sami sebi, ali ipak pomoć im mogupružiti konzultanti koji su svoja iskustva stekli na ovakvim projektima.

Mariusz Spiewak iz grupe za upravljanje rizicima u PwC Varšavije na temelju europskih iskustava preporučio da se napravi Gap analiza iz kojeće proizići Plan promjena i izmjena kao početni korak u primjeni direktive.Naglašene su njene dobre strane, od kojih je jedna od najznačajnijihunapređenje procesa upravljanja rizicima, gdje se posebice treba voditi računao definiranju, razumijevanju i praćenju rizika.

Csaba Varga, odgovoran za usluge upravljanja rizicima i usklađivanja unutar financijskogsektora u PwC Budimpešti, prikazao je hodogram procesa Solventnosti II koji bisvoju primjenu trebao imati od 1. siječnja 2013., a Jim Gustafsson iz PwC Danske podijelio je sa sudionicima svojeiskustvo u pripremanju internih modela i razmatranju pitanja vezano za modeliranjarizika, s naglaskom na operativni rizik.

Na seminaruje također naglašena važnost kvalitete podataka i IT podrška, postavljanjeadekvatne organizacijske strukture te razvijanje kulture podrške i angažmana upraveu primjeni Solventnosti II.