Seminar „Primjena napredne analitike u osiguranju“

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira jednodnevni specijalistički seminar u trajanju od 8 nastavnih sati pod nazivom "Primjena napredne analitike u osiguranju".

Seminar će održati prof. dr. sc. Goran Klepac i prof. dr. sc. Robert Kopal, a namijenjen je svim razinama menadžmenta u društvima za osiguranje iz područja prodaje, marketinga, R&D-ja i obrade šteta. Cilj seminara je upoznati polaznike s mogućnostima primjene napredne analitike u osiguranju. Osim sažete prezentacije teoretske podloge metoda napredne analitike, polaznicima će biti prikazane i praktične primjene rješavanja realnih problema (case study).

Seminar se održava u petak, 23. ožujka 2012., s početkom u 9:00 sati u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1, Zagreb. Rok za prijavu na seminar je 16. ožujka 2012. godine.