Savjetovanje Osiguranje i naknada štete

Osiguravatelji i pravnici iz cijele regije raspravljat će o pravu i osiguranju na međunarodnom skup koji će se na temu Osiguranje i naknada štete održat će se od 12. do 14 rujna 2013. godine u Srbiji, na Zlatiboru. Organizatori savjetovanja su Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija. 

Neke od zanimljivih tema su povrede u prometnim nezgodama i uloga vještaka prometne i medicinske struke, europsko ugovorno pravo, naknada nematerijalne štete te zakonska i ugovorna ograničenja naknade iz osiguranja. Bit će riječi i o naknadama štete usčijed povrede prava na pravičan postupak, osiguranjima od profesionalne odgovornosti.

Za ovo savjetovanje referate iz oblasti naknade štete i osiguranja pripremili su domaći i strani stručnjaci među kojima su: prof.dr Marjan Ćurković, prof. dr Silvija Petrić, prof. dr Jasna Pak, prof. dr Dragan Mrkšić, prof. dr Klime Poposki, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Duško Medić, prof. dr Slobodan Stanišić, prof. dr Wolfgang Rohrbach, Berislav Matijević, prof. dr Vladimir Čolović, prof. dr Nataša Mrvić Petrović, Dr Tristan Šker, Dr Dragan Obradović, Iva Matić, Roman Župevec, Dr Hajrija Mujović Zornić, Dr Zoran Ilkić, Vida Petrović-Škero, Jelena Borovac, prim. dr Gavrilo Šćepanović, prof.dr sci med. Dr Zoran Bajin i mnogi drugi.