SAD ukida povlastice u okviru općeg sustava povlastica (GSP) za Republiku Hrvatsku od 1. siječnja 2011. godine

RepublikaHrvatska neće biti na listi korisnika Općeg sustava povlastica (GSP -Generalized System of Preferences) koji pruža SAD-a zemljama u razvoju. Razlogukidanja preferencijala za robe podrijetlom iz Hrvatske su podaci Međunarodnogmonetarnog fonda prema kojima je Republika Hrvatska prešla iz niskog i srednjegdohodovnog razreda u viši. SAD se pri tome rukovodio kriterijima vrijednostihrvatskog izvoza na američko tržište, razvijenosti gospodarstva te udjela uukupnom svjetskom izvozu.