rimarna zdravstvena zaštita i javno-privatno partnerstvo u zdravstvu

Za primarnu zdravstvenu zaštitu u proračunu za 2012. previđeno je 3,73 mlrd kuna, od čega za opću, obiteljsku medicinu 1,15 mlrd kuna. Ukupan broj timova u općoj medicini je 2.334, od čega u domovima zdravlja 609, a u koncesiji 1.725. U nekim timovima broj opredijeljenih osiguranih osoba premašuje dvije tisuće. U takvim okolnostima postojeći model primarne zdravstvene zaštite potiče liječnike da pacijente upućuju specijalistima, a da godišnje obave samo 0,005 preventivnih pregleda osoba starijih od 20 godina.

Osnovne elemente novog modela ugovaranja primarne zdravstvene zaštite za razdoblje 2013. -2015. predstavila je Dubravka Pezelj Duliba, pomoćnica ravnatelja za zdravstvenu zaštitu, na okruglom stolu pod nazivom Primarna zdravstvena zaštita i javno-privatno partnerstvo u zdravstvu, kojeg je organizirao magazin Banka i Ekonomski institut Zagreb.

Preventiva je, čini se, posve nestala iz zdravstvene skrbi hrvatskih građana. Hoće li novi model primarne vratiti preventivu u ordinacije? Reforma HZZO-a u 2012. odnosi se na informatizaciju, nove modele ugovaranja primarne, specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite, te na reorganizaciju HZZO-a, što podrazumijeva novi regionalni ustroj, poboljšanje unutarnje i vanjske komunikacije, ubrzanje rada i smanjenje troškova.