Raste troška rada

Raste troška rada

Prema podacima Eurostata, trošak sata rada u EU28 porastao je u prvom kvartalu ove godine za 2,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pri čemu su troškovi plaća porasli za 2,4%, dok su istodobno ostali troškovi koji ulaze u trošak rada porasli za 2,6%. Najviši je rast troška rada zabilježen u Latviji (+7,3%), Rumunjskoj (+7,1%), Bugarskoj (+6,9%), Litvi (+5,9%) i Estoniji (+5,0%), dok je istodobno razina troška rada smanjena jedino na Cipru (-1,8%). U Hrvatskoj je trošak rada u prvomu ovogodišnjem kvartalu povećan za 2,3% na godišnjoj razini, pri čemu je trošak plaća porastao za 2,3%, koliko su porasli i ostali troškovi poslodavaca povezani s troškom rada.