Radionica HUO: Utjecaj presude Test – Achats na hrvatsko tržište osiguranja

Iako postoji jedinstveni stav europskih osiguratelja da je spol legitiman faktor u pravičnoj ocjeni rizika, te se korištenje spola u slučajevima kada je to relevantno za preuzeti rizik ne može smatrati diskriminacijom, već naprotiv diferencijacijom koja omogućuje i muškarcima i ženama da osiguranje zaključe uz pravedan iznos premije izračunat temeljem preciznih aktuarskih i statističkih podataka, europski osiguratelji se od 21. prosinca 2012.g. nalaze pred novim izazovom.

Naime, presudom Europskog suda pravde od 1. ožujka 2011.g. ukinut je članak 5. st. 2. Direktive o ravnopravnosti spolova (Gender Directive 2004/113/EC) koji je dopuštao državama članicama da, iznimno od općeg pravila, koriste spol kao faktor rizika prilikom određivanje visine premije odnosno benefita iz ugovora o osiguranju.

Povodom predmetne presude Hrvatski ured za osiguranje i Hrvatsko aktuarsko društvo zajednički su organizirali Radionicu/seminar kojem su se prvenstveno odazvali brojni aktuari hrvatskih društava za osiguranje kao i predstavnici Hanfe i ostalih državnih institucija koji prate rad tržišta osiguranja.