PZU: stabilni rezultati prvog polugodišta 2013. godine

Varšava, 27. kolovoza 2013. - Neto rezultat Grupe PZU u prvom je polugodištu 2013. godine iznosio 1.675,7 milijuna zlota i održao se na sličnoj razini kao neto rezultat u prvom polugodištu prošle godine (-2,4%). PZU je u to vrijeme prikupio 8.495,3 milijuna zlota doprinosa, što označava rast od 3,0% u odnosu na prvo polugodište 2012.

“Iako slaba gospodarska situacija ne pogoduje potražnji na tržištu osiguranja, PZU je svoj posao uspješno obavio. Naši rezultati – neto dobit i visina doprinosa – pokazuju da inzistiranje na održavanju profitne marže i velika financijska disciplina zaista donose rezultate“, izjavio je Andrzej Klesyk, predsjednik PZU SA.

Zabilježena je viša bruto premija kao rezultat prodaje putem bankoosiguranja te stabilan rast grupnih osiguranja. Povećana je isplativost u masovnim i korporativnim segmentima i to u putnim osiguranjima zbog manjeg broja šteta, u poljoprivrednom osiguranju zbog manjeg broja šteta izazvanih prirodnim silama i u financijskom osiguranju s obzirom na prošlogodišnji slom tržišta nekretnina.

Glavne linije proizvoda koje su zabilježile rast u prvom polugodištu 2013. godine su: individualna osiguranja s jednokratnim doprinosom (+252,8 milijuna zlota) te grupna osiguranja i kontinuirana s regularnom premijom, prije svega zaštitna (+71,6 milijuna zlota). Pad bruto doprinosa u segmentu korporativnih osiguranja (-85,1 milijuna zlota) proizlazi iz zakonskog odlaganja na 2014. godinu obaveze da bolnice imaju police osiguranja u korist pacijenata u slučaju medicinskih potreba te u sektoru putnog osiguranja zbog velike konkurencije i lošeg stanja u državnom transportnom sustavu.  

Neto pad odšteta i iskaza (55,2 milijuna zlota, to jest oko 1,0%) u velikoj mjeri proizlazi iz niskog broja šteta vezanih uz posljedice zime u poljoprivrednom osiguranju, kao i održavanje niskog broja šteta u putnom osiguranju. Na to su utjecali dobri uvjeti i manja gužva na cestama. Zabilježen je i značajan pad u odštetama i iskazima u sektoru financijskog osiguranja u odnosu na isti period prošle godine, kao i manji broj velikih šteta.

Troškovi akvizicije u prvom polugodištu 2013. godine pali su za 26,2 milijuna zlota (-2,6%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Za pad su zaslužni uglavnom sljedeći faktori: niže provizije kod grupnih osiguranja tipa P i dinamičnost prodaje u segmentu korporativne prodaje. Istovremeno, zabilježen je rast troškova akvizicije vezanih uz dinamičan razvoj prodaje investicijskih proizvoda kroz kanal bankoosiguranja i povećanje udjela skupljih distribucijskih kanala u prodaji osiguranja za velike klijente.

Pad administrativnih troškova u visini 45,4 milijuna zlota (-6,6%) bio je uglavnom posljedica manjeg broja zaposlenih i smanjenih izdataka za promociju uz rast troškova izrade projekata koji za cilj imaju automatizaciju i poboljšanje uslužnog procesa. 

U prvom polugodištu 2013. godine postignuti su niži rezultati i na instrumentima koji su nabavljani uglavnom sa ciljem odgovornog upravljanja rizikom u okviru investicijskih paketa. U skladu sa konsolidacijom nekretninskih fondova koja stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine u prvom polugodištu 2013. godine ostvaren je jednokratan prihod (bruto) u visini od 172,8 milijuna zlota.

Vlastiti kapital dosegao je vrijednost veću za 4,3% u odnosu na isti period prošle godine i iznosio je 13.288,7 milijuna zlota. U odnosu na 31. prosinca 2012. godine vlastiti se kapital smanjio za 6,9% zbog dividende u visini 2.564,7 milijuna zlota. ROE indeks za prvo polugodište 2013. godine iznosio je 24,3% što označava pad od 2,5 postotnih poena u odnosu na prethodnu godinu.

PZU i PZU Život imaju dugoročan kreditni rejting i rejting financijske moći (koji izdaje agencija Standard & Poor’s Ratings Services) na razini A sa stabilnom rejting perspektivom.