Prva hrvatska presuda protiv Ljubljanske banke

Donesena je prva presuda protiv Ljubljanske banke u Hrvatskoj. Zagrebački Općinski sud u sporu oko deviznih uloga još je u srpnju donio prvostupanjsku presudu u kojoj je Ljubljanskoj banci i njenoj nasljednici Novoj ljubljanskoj banci naložio da plati 254 eura i nešto više od dvije tisuće eura kamata, piše Jutarnji list.

Riječ je o tužbi Privredne banke, a prema presudi slovenske banke moraju Hrvatskoj vratiti glavnicu od 51.074,94 portugalska eskudosa, u današnjoj protuvrijedosti od 254,76 eura, plus pripadajuće zatezne kamate kamate te 15.781 kuna sudskih troškova.

Ljubljanska banka i Nova ljubljanska banka tvrdile su da bi dug trebala vratiti Narodna banka Jugoslavije u sklopu sukcesije. Sutkinja Općinskog suda u Zagrebu Iva Žutelija Krešić zaključila je da Nova ljubljanska banka mora vratiti dug solidarno sa starom Ljubljanskom bankom.

"Imovina nekog pravnog subjekta ne može se odvajati na način da se dijele imovinska prava, ali ne i obveze, jer bi takva situacija dovela do opće pravne nesigurnosti. Prijenos prava bez prijenosa obveza protivan je osnovnim pravnim načelima, načelima obveznog prava i moralu, ali i javnom poretku Republike Hrvatske", stoji u presudi