Prosječna premija osiguranja od automobilske odgovornosti pala 13,4 posto

Prosječna premija osiguranja od automobilske odgovornosti pala 13,4 posto

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za travanj 2014. godine 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od  3.194.406.228 kuna, što predstavlja pad od 2,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grafikon: Struktura premije po vrstama osiguranja siječanj-travanj 2014.

Izvor: HUO

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,99% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 2.299.659.401 kuna i niža je 6,16% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 866.541.625 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 10,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 27,1% te 37,7% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. 

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Premija iznosi  847.836.663 kuna i niža je 11,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno su tijekom prva četiri mjeseca sklopljene 624.563 police odnosno 2,4% više nego u istom razdoblju 2013. Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.357,49 kn te je 13,4% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe:

Porast premije u skupini neživotnih osiguranja bilježe:
     

Životna osiguranja

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 894.746.828 kuna, te nastavlja bilježiti kontinuirani porast koji za ovaj period iznosi 7,4%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,01% (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 25,37%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 789.945.087 kuna, odnosno premijom višom 8,2% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 88,28%, te u ukupnoj premiji s 24,73%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 49.735.490 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,56% ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 3,1%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 44.846.698 kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,40% i padom od 0,70%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 7.987.967 kuna i porastom od 105,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 2.231.587 kuna i padom od 12,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.