Projekt „Financijska pismenost u Republici Hrvatskoj“

Upravni odbor Hrvatskog ureda za osiguranje  pokrenuo je projekt „Financijska pismenost u Republici Hrvatskoj“, imajući u vidu iskustva europskih država, preporuke Svjetske banke, a poglavito potrebe hrvatskih građana. Službeni prijedlog upućen je Ministarstvu financija RH, odnosno Vladi RH o pokretanju projekta Financijske pismenosti u RH kao i prijedlog pristupanju izradi prijedloga Nacionalnog programa financijskog obrazovanja.

Financijsko obrazovanje stanovništva postaje sve važnije zbog dinamičkih, globalno povezanih i složenih financijskih sustava, kao i zahtjevnijih financijskih potreba pojedinca. Usvajanje financijskih znanja hrvatskim građanima neophodno je u donošenju važnih odluka za sebe i obitelj, da unaprijedi svoje razumijevanje financijskih proizvoda i pojmova, te da razvije sposobnosti kojima će poboljšati svoju financijsku pismenost - to znači biti svjestan financijskih rizika i mogućnosti, prikupiti potrebne informacije te donositi odluke o izboru financijskih usluga po mjeri osobnih potreba građana.

Naime, većina građana ne zna kome se mogu obratiti kada im je potreban financijski savjet. Ankete su pokazale da se u takvim slučajevima oslanjaju na savjete obitelji i prijatelja, a savjet pružatelja financijskih usluga najčešće je uvjetovan financijskim ulaganjem u financijske produkte/usluge i često nije vezan uz stvarne potrebe pojedinca.  Nacionalni program financijskog obrazovanja bi identificirao probleme i predložio rješenja koja će pojedincu omogućiti selekciju bitnih informacija o financijskim produktima/uslugama od reklamnih savjeta i obavijesti te rješenja koja će pružiti dostupnost nepristranih, konkretnih i lako razumljivih informacija koje će ojačati sposobnost pojedinca da može promišljeno i odgovorno odlučiti, kao i omogućiti sve veću sustavnu i sveobuhvatnu integraciju financijskog obrazovanja u nastavne planove i programe općeg obrazovanja.