Prodajom udjela u Vaba banci Validus namiruje vjerovnike

Prodajom29,09-postotnog udjela u Vaba banci, varaždinski Validus, mogao bi baremdjelomično namiriti vjerovnike. Nekoliko manjih banaka, a najčešće se spominje Karlovačkabanka, zainteresirane su za Vaba banku.

"Validusje sklopio financijske dogovore s gotovo svim vjerovnicima i primoran jerasprodati dijelove imovine. No, ta imovina veća je od obveza ", kazao je Vladimir Šelebaj, predsjednik Uprave Validusa,pri čemu niježelio otkriti točne podatke o vrijednosti imovine i obveza Validusa. U dopisuBurzi Šelebaj je naveo kako se imovina Validusa planira kontroliranorasprodavati u sljedećih pet godina i tako namiriti svi dugovi vjerovnicima.

Prema podacima HNB-a devetomjesečna dobit Vaba banke prije oporezivanjaiznosila je 3,23 milijuna kuna. Aktiva banke krajem rujna bila je teška 1,39milijardi kuna, što je 0,36 posto ukupne aktive bankarskog sektora u Hrvatskoj.