Pripremni seminar "OSIGURANJE" za ovlaštenog zastupnika i posrednika u (re)osiguranju

Pripremni seminar "OSIGURANJE" za ovlaštenog zastupnika i posrednika u (re)osiguranju

21. – 23. ožujak

Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira seminar "Osiguranje" s ciljem pripreme polaznika za ispit kojim HANFA provjerava posjeduju li kandidati za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u (re)osiguranju za to potrebna stručna znanja.

Seminar će se održati tijekom tri dana, od 21. do 23. ožujka 2014., u ukupnom trajanju od 20 nastavnih sati. Na seminaru se obrađuju sva područja i teme čije se poznavanje provjerava na ispitu. Rok za prijavu na seminar je 17.03.2014., a više o seminaru doznajte iz privitka.

Ostale edukacije HUO:

  • Specifičnosti osiguranja brodica i jahti u leasingu – 20.02.2014.
  • Značaj i uloga osiguranja odgovornosti odvjetnika i javnih bilježnika – 28.02.2014.
  • Izvještavanje za nadzorno tijelo i javna objava – 14.03.2014.

Dokumenti za preuzimanje