Priopćenje Predsjedništva HIZ-a

Vezano uz izjavu dr. Ante Babića u Večernjem listu od 22. siječnja 2013., na stranicama 12 i 13, u članku novinarke Ljubice Gatarić „Traži se novi šef HBOR-a“, udruga Hrvatski izvoznici priopćila je da je navedena izjava osobni stav dr. Ante Babića i ne izražava stajalište Predsjednika ni Predsjedništva udruge Hrvatski izvoznici.

Hrvatski izvoznici su stručna udruga koja o radu institucija prosuđuje na osnovu struke te kao takva se ne upušta u komentiranje kadrovskih promjena svojih članova ni državnih dužnosnika, niti je bila takva praksa do sada od osnivanja udruge.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak partner je i član Hrvatskih izvoznika od osnutka udruge. Stav je Hrvatskih izvoznika da smo, kao udruga, jako zadovoljni radom HBOR-a, posebice stručnošću i odgovornošću kako njezine Uprave na čelu s predsjednikom Uprave g. Antonom Kovačevim tako i radom izvršnih direktora HBOR-a, stoji u priopćenju koje u ime Predsjedništva HIZ-a potpisuje predsjednik udruge Darinko Bago.