Prekonoćni depoziti kod HNB -a bez naknade

Savjet Hrvatske narodne banke na svojoj je redovnoj sjednici razmatrao najnovija novčana i gospodarska kretanja i usvojio projekciju monetarne politike za drugo tromjesečje. Na sjednici je donijeta odluka da se stopa remuneracije koju HNB obračunava na prekonoćne depozite poslovnih banaka smanji s dosadašnjih 0,25% na 0,00%. Razlog je u tome što u uvjetima visoke likvidnosti u bankovnom sustavu i slabog kreditiranja privatnog sektora banke deponiraju sve veće iznose slobodnih sredstava u središnjoj banci, što trenutno dosiže i više od 10 milijardi kuna. Ova odluka trebala bi biti dodatni poticaj za usmjeravanje takvih sredstava u plasmane.

Savjet HNB-a suglasio se i s prijedlozima nadzornih odbora nekoliko banaka za imenovanja predsjednika i članova uprava tih financijskih institucija. U Banci Kovanica d.d., Varaždin, predsjednik uprave bit će i dalje Gian Luigi Bonfé a član uprave Darko Kosovac; u Hypo Alpe-Adria Bank d.d., Zagreb produžava se mandat članu uprave Brani Golubiću; u Privrednoj banci d.d., Zagreb, ostaju članovi uprave Gabriele Pace i Andrea Pavlović; u HPB Stambenoj štedionici d.d., Zagreb članica uprave postaje Gordana Amančić; u Prvoj stambenoj štedionici d.d., Zagreb predsjednica uprave i nadalje će biti Katarina Šobat a članica uprave Marija Posavec.

Donijeta je i odluka da kovanice kune i lipe s oznakom godine kovanja 2013., uđu u optjecaj 22. travnja ove godine.