Pregled tržišta osiguranja

Pregled tržišta osiguranja

Što se novog događa na tržištu osiguranja?

Premija osiguranja u srpnju manja za 261 mil. kuna

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za srpanj 2014. godine 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 5.423.279.811 kuna, što predstavlja pad od 4,6% ili 261 milijuna manje od premije ugovorene na kraju srpnja 2013. 

Među prvih pet po ukupnoj premiji (CO, Allianz, Euroherc, Jadransko i Wiener) pozitivan rezultat iskazali su Allianz, kojemu je premija rasla 6,5 posto, na 810 milijuna i Wiener s rastom premije od tek 0,4 posto, na 340 milijuna.

U neživotnim osiguranjima listu predvode Croatia, Euroherc i Allianz, a rasli su u međugodišnjem razdoblju Ergo (488%), Croatia zdravstveno (33,8%), HKO (20,4%), Generali (12,0%), Izvor (9,2%), Grawe (6,3%) i Wiener VIG (0,4%).

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 72,2% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 3.916.353.836 kuna i niža je 7,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja  je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.556.812.793 kune. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 15,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 28,7% te 39,8% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama. Premija iznosi 1.514.861.860 kuna i niža je 16,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom prvih sedam mjeseci sklopljeno 1.230.457 polica, odnosno 1,4% više nego u istom razdoblju 2013.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.231 kuna te je 18,1% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pad premije u skupini neživotnih osiguranja

Vrsta osiguranja

% promjene

osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica

-33,5

osiguranje zračnih letjelica - kasko

-20,7

osiguranje robe u prijevozu

-17,6

osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila

-15,3

ostala osiguranja imovine

-10,1

osiguranje plovila

-10,0

putno osiguranje

-6,6

osiguranje od nezgode

-6,2

osiguranje cestovnih vozila - kasko

-3,7

osiguranje od požara i elementarnih šteta

-3,0

osiguranje troškova pravne zaštite

-1,9

Porast premije u skupini neživotnih osiguranja

Vrsta osiguranja

% promjene

osiguranje tračnih vozila - kasko

76,9

osiguranje kredita

31,5

osiguranje raznih financijskih gubitaka

29,0

osiguranje jamstva

14,2

zdravstveno osiguranje

12,3

osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila

3,6

ostala osiguranja od odgovornosti

0,4

Životna osiguranja rasla 5.4 posto

U životnim osiguranjima vodeću trojku čine Allianz, Croatia i Wiener, a rast premije u odnosu na prošlu godinu bilježe Wustenrot (39,8%), Velebit (34,6%), Erste VIG (26,6%), Allianz (25,9%), KD Life (10,1%), Agram životno (3,2 %), Basler (2,1%), Croatia (1,9%) i Wiener VIG (0,3%).

Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.506.925.975 kuna, te nastavlja bilježiti kontinuirani porast koji za ovaj period iznosi 5,4%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju sa 27,8%. U lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 25,2%.

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.342.329.728 kuna, odnosno premijom višom 6,8% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 89,1%, te u ukupnoj premiji s 24,8%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 86.045.531 kune i udjelom u ukupnoj premiji 1,6% ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 5,1%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 62.223.990 kuna i udjelom u ukupnoj premiji od 1,2% i padom od 13,5%.

Rentno osiguranje imaju zaračunatu premiju od 12.516.514 kuna i rast od 97,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja zaračunatu premiju od 3.810.213 kuna i pad od 12,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.