Predstavljeno Hrvatsko kreditno osiguranje

Hrvatsko kreditno osiguranje(HKO), prvo društvo specijalizirano za osiguranje naplate potraživanja vezanihza isporuke roba i usluga, predstavljeno je na konferenciji za medije uprostorijama Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

HKO je dioničko društvo zaosiguranje u 51 postotnom je vlasništvu HBOR-a i 49 postotnom vlasništvu OeKB-a(OeKB Südosteuropa Holding GmbH) koje je započelo radom 1. srpnja 2010. godinei jedino je osiguravajuće društvo specijalizirano za osiguranje kratkoročnihpotraživanja među poslovnim subjektima. HKO svojim klijentima pruža usluguosiguranja kratkoročnih potraživanja od političkih i komercijalnih rizika, sročnosti do 180 dana, a najviše do jedne godine, vezanih za prodaju roba iusluga u Hrvatskoj i inozemstvu. Kako bi pružio cjelovite usluge hrvatskimgospodarstvenicima HKO je osnovao i Poslovni info servis d.o.o., društvo kćer,čija je osnovna zadaća procjena rizika i ocjena kreditne sposobnosti poslovnihsubjekata.