Predstavljena knjiga Marijana Ćurkovića „Posredovanje i zastupanje u osiguranju“

Knjiga „Posredovanje i zastupanje u osiguranju“ prof. dr.sc. Marijana Ćurkovića svečano je predstavljena u organizaciji nakladnikaknjige Inženjerskog biroa d.d. te Hrvatske gospodarske komore 20. travnja uVijećnici HGK.  Uknjizi nas autor upoznaje sa svim fazama poslovanja posrednika i zastupnika uosiguranju – njihovim pravima i obvezama, prezentiranjem zakonodavnog okvirakoji uređuje poslovni i pravni odnos s osiguravateljem, kao i njihove poslovneodnose s potencijalnim ugovoravateljima osiguranja - potrošačima osigurateljnihproizvoda i usluga, kazala je direktorica Sektora za bankarstvo i druge financijske institucije HGK MirjanaKovačić, te naglasila kako je ova knjigaposebno važna jer na cjelovit i sustavan način prezentira dva važna klasičnakanala prodaje na hrvatskom tržištu osiguranja - posredovanje i zastupanje uosiguranju.

Autor ukazuje na nužnostinterpolacije djelatnosti profesionalnih posrednika i zastupnika u osiguranju injihov utjecaj na razvoj ukupnog tržišta osiguranja, na njihov doprinospovećanju tržišne utakmice i jačanju konkurencije. Prof. dr.sc. Marijan Ćurković, naglasio je, među ostalim, kako je cilj  knjige upoznati zainteresirane osobe izindustrije osiguranja s osnovama djelatnosti posredovanja i zastupanja uosiguranju, pravnim uređenjem odnosa sa osiguravateljem, ali i istaknutivažnost posrednika i zastupnika za daljnji razvoj industrije osiguranja injihov značaj u poslovima za potrošače osiguravateljnih proizvoda i usluga.

Knjiga je podijeljena na četiri dijela. U prvom se dijeluobrađuje zajednički problem posredovanja/brokeraže i zastupanja/agenture uosiguranju. Drugi je dio posvećen posredovanju u osiguranju, treći obrađujeagenturu, a u četvrtom su u prilogu dati najvažniji normativni akti kojiuređuju pravni položaj ova dva klasična kanala prodaje. Knjiga je namijenjenasvima onima koji rade u prodaji osiguravateljnih proizvoda i usluga,prvenstveno posrednicima i zastupnicima u osiguranju, osiguravateljima ali istudentima, učenicima i svim zainteresiranim stranama.