Predstavljanje knjige „Ekonomika rasta i pune zaposlenosti u Hrvatskoj“

Predstavljanje knjige „Ekonomika rasta i pune zaposlenosti u Hrvatskoj“

Hrvatska gospodarska komora i prof. dr. Tihomir Domazet predstavit će knjigu „Ekonomika rasta i pune zaposlenosti u Hrvatskoj“ 17. studenoga u 10 sati u Vijećnici HGK, Rooseveltov trg 2, Zagreb.

Prof. dr. Tihomir Domazet autor je više knjiga i brojnih studija, a isti je autor prije gotovo desetljeće prvi najavio nastanak gospodarske krize. Sada se daje izlaz iz krize, sustavno teorijski utemeljen i praktično izvediv.
Knjiga na sustavan način daje glavne elemente ekonomske politike, kojoj je cilj rast i zaposlenost, a također se daju pristupi poslovanja gospodarskih subjekata odnosno poduzetnika, kojima je cilj rast i stjecanje veće dobiti. Posebno je vrijedna  ekonomska analiza, koja otkriva uzroke krize, kao osnovu za njeno rješavanje. Hrvatska gospodarska komora je izdavač, a Hrvatski institut za financije i računovodstvo suizdavač knjige.