Predavanje o komuniciranju sa strankama

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje organizira predavanje za djelatnike u osiguranju pod nazivom "Kako u svakodnevnoj komunikaciji sa strankama i u rješavanju sporova  iz osigurateljnih i odštetnih odnosa koristiti vještine komuniciranja, uvjeravanja, pregovaranja i mirenja?“.

Predavanje će se održati u srijedu, 15. veljače 2012. godine, u Hrvatskom uredu za osiguranje, Martićeva 73/1 u Zagrebu,  s početkom u 9,00 sati, a predavač je mr. sc. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje, izmiritelj i trener izmiritelja.

Mr.sc. Srđan Šimac u svom predavanju govorit će općenito o kulturi sporenja, osnovama pregovaranja, o osnovama nastanka konflikata, kako uspješno komunicirati sa strankama, zašto pored pregovora koristiti mirenje i zašto je ono superirono drugim načinima rješavanja sporova. 

Za sve dodatne informacije o predavanju i prijavi na predavanje kontakt osoba u Centru za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje je Nives Grgurić, tel: 385 1 4696 646, e-mail: nives.grguric@huo.hr