Pravilnik o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika

11.06.2013.- Hrvatska agencija za osiguranje donijela je Pravilnik o postupanju društava za osiguranje s pritužbama osiguranika, ugovaratelja osiguranja i korisnika iz ugovora o osiguranju. Pravilnik u PDF-u preuzmite ovdje...