Polaznicima Temeljnog seminara o osiguranju uručene diplome

Polaznicima Temeljnog seminara o osiguranju uručene diplome U Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu je dodijeljene su diplome polaznicima osme generacije Temeljnog seminara o osiguranju. Na ovom seminaru, koji organizira Centar za edukaciju djelatnika u osiguranju (CEDOH) pri Hrvatskom uredu za osiguranje, obrađuju se temeljne teme iz djelatnosti osiguranja, te je namijenjen svima kojima je nužno sveobuhvatno znanje o najvažnijim aspektima ove djelatnosti.

Polaznici su tijekom rujna, listopada i studenog 2012. odslušali preko 90 sati predavanja od 22 uglednih stručnjaka iz osiguranja, a zatim i položili završni ispit, te time svladali program seminara. Završnom ispitu, održanom 26. studenoga 2012., pristupilo je 32 kandidata, te su ga položili svi, s prosječnom ocjenom 4,69, što je dosad, kako je istaknuo predsjednik Znanstvenog vijeća CEDOH-a  dr. sc. Marijan Ćurković , najbolji rezultat.

On i  mr. sc.Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje su polaznicima uručili diplome, a to su: Sara Soldo (Croatia Lloyd d.d.za reosiguranje), Andrea Umek (Merkur osiguranje d.d.), Nikola Smolčić  i Tea Bažant (Deloitte d.o.o.), Nives Pili Krešić , Štefica Eršek i Tea Valenta (Uniqa osiguranje d.d.), Anamaria Mandac , Anđelko Rukelj, Ivana Lončar, Maja Žulj, Mladen Rašeta i Hrvoje Bogut (Allianz Zagreb d.d.), Marijana Kežić (Helios Vienna Insurance Group d.d.), Željka Lipovac (Triglav osiguranje d.d.), Mihaela Premor Andrijanić (Hrvatski ured za osiguranje), Dijana Golenić, Marin Đuza, Renata Adanić, Tea Tepeš, Ante Perić,Dejana Galić, Marina Vagner, Vesna Zečević Gunjača, Maja Lulić, Jozo Ivanković, Ivana Petričević, Vinko Juričić, Marijana Ropuš i Ivna Primorac (Croatia osiguranje d.d.), Vedran Forjan (Kvarner Vienna Insurance Group d.d.) i Matija Gašpić (Helios Vienna Insurance Group d.d.)

Tom prigodom  istaknuta je važnost stalne edukacije u kontekstu suvremenog poslovanja, a polaznici su pozvani da pohađaju i druge, specijalističke seminare u organizaciji CEDOH-a i na taj način doprinesu razvoju svojih karijera kao i uspjehu društava u kojima rade.

Po uručenju diploma nazočnima se obratio Ante Perić (Croatia osiguranje d.d.), jedan od četvero polaznika koji su na ispitu ostvarili maksimalni mogući broj bodova - 5,0, a to su Štefica Eršek i Tea Valenta (Uniqa osiguranje) te Mihaela Premor Andrijanić (HUO).

Penić se zahvalio organizatoru i predavačima, a kolegicama i kolegama čestitao na stečenom znanju, dodavši „Sada ćemo svi biti puno kompletniji i kompetentniji“.

Od 2009. pa do sada diplomu Centra za edukaciju djelatnika za svladani Temeljni seminar o osiguranju dobilo je ukupno 295 polaznika.