Počinje provedba kvantitativne studije utjecaja (QIS studija) u RH

Hrvatski ured za osiguranje je na 187. sjednici Upravnog odbora usvojio zaključak kojim poziva i potiče društva za osiguranje i društva za reosiguranje u Republici Hrvatskoj na sudjelovanje u kvantitativnoj studiji utjecaja (QIS studiji). HANFA će zajedno s Radnom grupom za solventnost i adekvatnost kapitala – Solvency II (nositelji HANFA, HUO, HAD) provesti kvantitativnu studiju utjecaja (QIS studija) u Republici Hrvatskoj od početka listopada 2011. do kraja veljače 2012. godine.

Provođenjem QIS studije Republika Hrvatska slijedi praksu Europske unije koja je ovim studijama testirala utjecaj odredbi Solvency II na poslovanje osiguratelja i reosiguratelja te ih ujedno pripremala i poticala na prilagodbu novim odredbama. Solvency II je novi zakonski okvir ukupnog poslovanja društava za osiguranje i društava za reosiguranje u Europskoj uniji. Ključne odredbe Solvency II odnose se na upravljanje rizicima i revidiranje dosadašnjih zahtjeva za kapitalnom adekvatnošću osigurateljne industrije (Solvency I). Primjenjuje se na cijelu industriju, te postavlja nova, čvršća pravila i zahtjeve za kapitalnom adekvatnošću i procesom upravljanja rizicima društava s ciljem zaštite osiguranika i korisnika osiguranja te sprječavanja poremećaja na tržištu osiguranja. Solvency II, direktiva koju je Europska unija počela kreirati još 2000. godine, da bi je usvojila 2009., a industriju osiguranja na punu primjenu obvezuje od siječnja 2013.

Hrvatski će osiguravatelji biti u obvezi primjenjivati Solvency II direktivu neovisno o tome hoće li Hrvatska tada već biti članica EU ili ne.

Službeni poziv za provođenje QIS studije u Republici Hrvatskoj uputit će HANFA 30. rujna 2011. Web stranica Hrvatskog ureda za osiguranje (http://www.huo.hr/hrv/qis-studija/38/,) koja je s radom započela 1. listopada 2011. godine, mjesto je i gdje se nalaze potrebne upute.

Hrvatski ured za osiguranje je kroz Radnu grupu na raspolaganju za sve informacije i pomoć društvima. U razdoblju od listopada do prosinca 2011. Hrvatski ured za osiguranje će organizirati četiri radionice o konkretnim zahtjevima QIS studije, koje će održati istaknuti domaći i strani predavači.