Osiguratelji u rujnu bilježe pad premije od 5,37 posto

Osiguratelji u rujnu bilježe pad premije od 5,37 posto

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za rujan 2014. godine 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 6.560.716.970 kune, što predstavlja pad od 5,37 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Neživotna osiguranja
U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 71,2% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 4.673.573.886 kuna i niža je 8,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 1.899.500.995 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 16,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 28,9% te 40,6% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja.

U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 1.844.505.139 kuna i niža je 18,4 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno su tijekom prvih sedam mjeseci sklopljeno je 1.527.786.polica odnosno 1,35 % više nego u istom razdoblju 2013.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.207,31 kn te je 19,5% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Životna osiguranja rasla 4,1 posto
Za skupinu životnih osiguranja zaračunata bruto premija iznosi 1.887.143.084 kuna, te nastavlja bilježiti kontinuirani porast koji za ovaj period iznosi 4,1%. U ukupnoj premiji životna osiguranja sudjeluju 28,8 % (u lanjskom razdoblju je udio u ukupno zaračunatoj premiji bio 26,2%).

U strukturi, najveći udio ima klasično Životno osiguranje s premijom u iznosu od 1.679.411.720 kuna, odnosno premijom višom 6,5% u odnosu na prethodnu godinu, a koje u skupini životnih osiguranja sudjeluje s 89,0 %, te u ukupnoj premiji s 25,6%. Slijede Dodatna osiguranja uz životno osiguranje sa zaračunatom bruto premijom od 110.258.504 kuna i udjelom u ukupnoj premiji 1,7 % ali uz pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine od 3,9%; Životna ili rentna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik sa zaračunatom premijom od 77.516.245 kune i udjelom u ukupnoj premiji od 1,2% i padom od 27,8%; Rentno osiguranje sa zaračunatom premijom od 15.126.515 kuna i porastom od 91,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te Osiguranja za slučaj vjenčanja ili rođenja sa zaračunatom premijom od 4.830.100 kune i padom od 10,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

 

 

Dokumenti za preuzimanje