Osigurano samo 10 posto malih poduzetnika

Na drugom okruglom stolu magazina Banka na temu osiguranje malih isrednjih poduzetnika, sudjelovao je i Drago Klobučar, direktor Sektora zaosiguranje imovine CROATIA osiguranja.

Osiguravatelji procjenjuju da je čak 90% nije osigurano ili imajuosiguranje s nedovoljnim pokrićima. Oko dvije trećine malih i srednjih poduzećakoji imaju ugovorenu neku policu, osiguravaju u pravilu samo motorna vozila. Sveto pokazuje veliki potencijal razvoja ovih osiguranja posebice u segmentuosiguranja imovine, osiguranja od odgovornosti i od prekida poslovanja.

Konkurencija se s tržišta auto osiguranja preselila na imovinskaosiguranja, rekao je Drago Klobučar. On se osvrnuo i na nesrazmjer izmeđupremije i visine šteta. Tako je primjerice šteta nad Mađarskom tvornicomaluminija iznosila 36 milijuna eura a godišnja premija 36.000 eura što jetisuću puta manje. Istaknuo je da u ovom segmentu osiguranja upravo zato rasteuloga brokera koji poduzetnike moraju educirati i objasniti im da cijena morabiti vezana uz pokriće koje se daje.

Prema podacima HGK prošle je godine bilo registrirano više od 89 tisuća malih i srednjihpoduzetnika s 575 tisuća zaposlenih. Tome treba dodati i više od 93 tisućeobrtnika, što je ukupno oko 57 % svih zaposlenih u Hrvatskoj.

Slijedeći okrugli stol magazina Banka održat će se 15. lipnja podpokroviteljstvom CROATIA osiguranja u Novinarskom domu na temu osiguranja motornihvozila.