Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila palo 6,6%

 Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila palo 6,6%

Prema kumulativnim podacima Hrvatskog ureda za osiguranje za veljaču 2014. godine 26 društava za osiguranje zaračunala su ukupnu bruto premiju u iznosu od 1.620.508.173 kune, što predstavlja pad od 1,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Tržište osiguranja u veljači 2014. 

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 73,35% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1.188.651.954 kune i niža je 5,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 400.748.926 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 6,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,73% te 33,72% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 393.666.684 kune i niža je 7,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom siječnja i veljače sklopljeno 260.694 polica odnosno 2,4% više nego u istom razdoblju 2013.
Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.510,07 kn te je 9,15% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U skupini neživotnih osiguranja, koja čini 73,35% ukupne premije, zaračunata bruto premija iznosi 1.188.651.954 kune i niža je 5,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najzastupljenija vrsta osiguranja i nadalje je Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila sa zaračunatom bruto premijom od 400.748.926 kuna. Bruto premija zaračunata u ovoj vrsti osiguranja i u ovom razdoblju bilježi pad 6,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Udio ove vrste osiguranja u ukupnoj premiji je 24,73% te 33,72% u zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja. U sklopu Osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila, najveći udio ima Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, premija iznosi 393.666.684 kune i niža je 7,0% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupno je tijekom siječnja i veljače sklopljeno 260.694 polica odnosno 2,4% više nego u istom razdoblju 2013.

Prosječna premija u Obveznom osiguranju vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od automobilske odgovornosti za štete nanesene trećim osobama iznosi 1.510,07 kn te je 9,15% niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

       
                  

Grafikon 1: Ukupna zaračunata bruto premija siječanj-veljača 2014.

                

Grafikon 2: Struktura premije po vrstama osiguranja siječanj-veljača 2014.

Izvor: HUO