Operativna dobit Hrvatske poštanske banke premašila 155 milijuna kuna

Operativna dobit Hrvatske poštanske banke premašila 155 milijuna kuna

U prvom polugodištu operativna dobit HPB-a porasla je 40 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a imovina banke porasla je 4,2 posto, na 19,1 milijardu kuna.

Bruto kreditni portfelj HPB-a tijekom prvog polugodišta porastao je 1,9 posto ili 255 milijuna kuna, a kreditna aktivnost bila je primarno usmjerena na gospodarstvo s rastom od 7,2 posto. Bruto krediti stanovništvu porasli su 2,7 posto uz nastavak rasta stambenih kredita od 3,7 posto.

Depoziti stanovništva u HPB-u porasli su za 1,8 posto, a depoziti trgovačkih i ostalih nefinancijskih gospodarskih subjekata za 8,8 posto.

Banka je, zahvaljujući stalnom povećanju broja klijenata i kvalitetnom upravljanju troškovima, ostvarila operativnu dobit od 155,6 milijuna kuna što je 40,1 posto više nego u istom razdobljem prethodne godine. Ovom rezultatu najznačajnije doprinosi rast neto kamatnog prihoda za 19,9 posto, sukladno rastu kredita s jedne strane te ugovaranju povoljnih izvora sredstava s druge strane što je omogućilo rast kamatnog prihoda od 5,9 posto i pad kamatnog troška od 7,8 posto.

Zbog snižavanja naknada u platnom prometu, posebno vezanih uz socijalne i mirovinske transfere, ukupni neto prihod od provizija i naknada niži je za 5 posto.

Unatoč nastavku ulaganja i širenju poslovne mreže opći i administrativni troškovi i amortizacija porasli su za minimalnih 1,1 posto, a Banka nastavlja poboljšavati C/I pokazatelj efikasnosti poslovanja koji je snižen sa 62,5 posto u 2013. na 57,2 posto krajem prvog polugodišta 2014.

Nakon nove regulative kojom su od listopada 2013. pooštreni kriteriji za formiranje rezerviranja Hrvatska narodna banka je u lipnju ove godine dala nova tumačenja regulative. U skladu s tim, Banka je u prvom polugodištu formirala troškove rezerviranja koji su više nego udvostručeni u usporedbi s istim razdobljem 2013. i iznose 123,6 milijuna kuna. Kako spomenuta rezerviranja terete 80 posto operativne dobiti, neto dobit iznosi 34,4 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje od 43,9 posto.

Adekvatnost regulatornog kapitala krajem prvog polugodišta 2014. iznosi 11,3 posto.