Opća skupština Savjeta ureda zelene karte održana u Dubrovniku

Opća skupština Savjeta ureda zelene karte koja je održana uDubrovniku 26. i 27. svibnja okupila je 45zemalja članica Savjeta ureda čije je sjedište u Bruxellesu. Veliko je topriznanje Hrvatskom uredu za osiguranje koje sukladno sustwvu zelene karte jamči zanaknadu šteta koje vozila hrvatske registracije počine u inozemstvu te zanaknadu šteta koje na području Republike Hrvatske počine vozači vozila inozemneregistracije.

Intenziviranjem pristupnih pregovora RepublikeHrvatske s Europskom unijom, Hrvatski ured za osiguranje intenzivirao jeaktivnosti koje su usmjerene na podršku prilagodbi zahtjevima 4. Direktive oobveznom osiguranju motornih vozila i sudjelovanje članica Hrvatskog ureda zaosiguranje u Sustavu koji je u primjeni u Europskoj uniji od 2003. godine,budući da se članci Zakona o obveznim osiguranjima u prometu kojima se 4.Direktiva preuzima u hrvatsko zakonodavstvo počinju primjenjivati od danaprijema Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Sustav 4. Direktive Europska unija je uspostavila sciljem poboljšanja zaštite žrtava prometnih nesreća nastalih u inozemstvu,kojima omogućuje rješavanje odštetnih zahtjeva koji proizlaze iz prometnihnesreća nastalih izvan zemlje njihovog prebivališta - u zemlji njihovogprebivališta. Tako će se, po pristupu Republike Hrvatske u Europsku uniju,građanima Republike Hrvatske koji su oštećeni u prometnim nesrećama nastalim unekoj od zemalja članica Europskog gospodarskog prostora olakšati postupakostvarivanja prava na naknadu štete, budući da će imati mogućnost podnošenjaodštetnog zahtjeva na hrvatskom jeziku ovlaštenom predstavniku inozemnogosiguratelja štetnika u Hrvatskoj - za razliku od sadašnje prakse koja predviđada građanin Republike Hrvatske koji je oštećen primjerice u prometnoj nesreći uNjemačkoj svoj odštetni zahtjev postavlja prema osiguratelju štetnika uNjemačkoj.

Aktivnosti hrvatskog ureda predstavio je predsjednikHrvoje Pauković, a također sugovorili

Predsjednik Savjeta ureda MariuszWichtowski, Damir Kaufman, ravnateljUprave za financijski sustav Ministarstvafinancija Republike Hrvatske, Robert Nowak, predstavnik Ekonomske komisijeUjedinjenih naroda za Europu, Karel Van Hulle, predstavnik Europske komisije zapodručje osiguranja i Michaella Koller, direktor CEA-e ( Europsko krovno udruženjeosiguratelja i reosiguratelja).