Okrugli stol HUO: Mirenje u sporovima naknade štete

U organizaciji Centra za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje održan je okrugli stol „Mirenje u sporovima naknade štete“.  O mirenju u sporovima naknade štete iz aspekta pravosuđa, odvjetništva i osiguranja, kao i o mogućnostima daljnjeg razvitka mirenja u Hrvatskoj raspravljali su dr. sc. Vanja Bilić, pomoćnik ministra pravosuđa, mr. sc. Nina Betetto sutkinja Vrhovnog suda Republike Slovenije, Vitomir Boić predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici, Ivica Veselić sudac Županijskog suda u Zagrebu, Tanja Hučera sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu te Branimir Tuškan odvjetnik i predstavnik Hrvatske odvjetničke komore.

Ovom prilikom istaknute su brojne prednosti mirenja u odnosu na sudsko rješavanje sporova, ali i nedovoljna upoznatost građana i šire javnosti s mogućnostima alternativnog rješavanja sporova.  Vanja Bilić je istaknuo kako se svi sporovi mogu riješiti postupkom mirenja prije nego dođu do suda te je potrebno što bolje upoznati javnost s mogućnostima mirenja. Također je istaknu kako kampanja koju provodi Centar za mirenje HUO pridonosi rasterećenju sudova. Nina Betetto je istaknula prednosti mirenja pri centrima za mirenje, dakle, izvan sudova, ali i uopće prednosti mirenja u odnosu na sudski postupak. Mirenje izvan suda omogućava viši stupanj autonomije stranka, ali i veću povjerljivost što se tiče provedbe i ishoda samog postupka. Što se tiče mirenja pri sudovima, ono se, kako je istaknula  Tanja Hučera, sutkinja i izmiriteljica, provodi od1. srpnja 2006.  Od tada do kraja prošle godine provedeno je 1884 postupaka mirenja, te je postignuto 497 sudskih nagodbi.

Sudac izmiritelj Vitomir Boić  dodao je kako je mirenje brži, učinkovitiji i manje formalan postupak u odnosu na sudsko rješavanje spora, međutim ne koristi se dovoljno, što nije samo problem kod nas nego i u Europi. 

Sudionici okruglog stola raspravljali su i o tome, da li, kao što se to pokušava u Europskoj uniji, određenim  zakonskim izmjenama uvesti obvezatnost mirenja u određenim postupcima. Složili su se kako bi svakako trebalo napraviti jedan pilot projekt za određene kategorije sporova, primjerice naknade štete, sporovi iz obiteljskog i radnog prava, u kojima bi se uveo obvezan postupak mirenja prije nego se ide u sudsku parnicu.

Branimir Tuškan istaknuo je i veliku i značajnu ulogu odvjetnika u poticanju mirenja. Vrlo često se ističe kako odvjetnici ne zagovaraju mirenje, jer u tome ne vide svoj interes, što Tuškan smatra pogrešnim stavom.  Osobno će se ubuduće, kao i do sada, u okviru odvjetničke komore među kolegama zalagati za poticanje mirenja u sporovima. Smatra da je mirenje provedivo u svim sporovima, pa čak i kod većih odštetnih zahtjeva te da je i u tim postupcima moguće ostvariti zadovoljstvo svih uključenih strana, i odvjetnika kojima je cilj zadovoljna stranka koja će brže i efikasnije biti obeštećena na način koji ju zadovoljava.