Održan okrugli stol Solventnost II

Održan okrugli stol Solventnost II

U organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva (HAD) je 26. rujna 2014. održan okrugli stol pod nazivom „Solventnost II“. S obzirom na aktualnost teme, članovi HAD-a pokazali su veliki interes te je okruglom stolu prisustvovalo njih pedesetak, a posebni gost bio je Esko Kivisaari, zamjenik direktora Saveza finskih financijskih usluga (Federation of Finnish Financial Services) i predsjednik Odbora za osiguranja pri Europskom aktuarskom udruženju (AAE). 

Nakon održanih kratkih izlaganja članica radne skupine za Solventnost II, koju su zajednički osnovali HUO, HANFA i HAD -  Irene Ročan, Andreje Radić, Ines Šikić, Brigite Balog Grozdek i Sabine Mlivić te prezentacije gospodina Kivisaarija - otvorena je rasprava. Najviše pitanja postavljeno je u vezi s ulogom aktuarske funkcije u novoj regulativi, principom proporcionalnosti i potrebnim kvalifikacijama za obnašanje aktuarske funkcije i funkcije upravljanja rizicima.