Održano 19. Savjetovanje o obradi i likvidaciji automobilskih šteta u organizaciji Hrvatskog ureda za osiguranje

U organizaciji Hrvatskog ureda zaosiguranje i Europskog instituta za prometno pravo u Opatiji je 05. i 06.svibnja 2011. godine održano 19. Savjetovanje o obradi i likvidacijiautomobilskih šteta. Na ovogodišnjem savjetovanju, među ostalim,  obrađenesu teme vezano uz primjenu 4. Direktive o motornim vozilima, novosti vezano uzobradu imovinskih i neimovinskih šteta, razvoj prometnog prava u EU i prijevareu osiguranju. U izlaganjima i raspravi sudjelovali su predstavnici Hrvatskogureda za osiguranje, zatim domaćih i stranih osiguratelja, kao i suci  testručnjaci iz područja europskog prometnog prava.

Uizlaganju o trendovima u štetama osiguranja motornih vozila, mr.sc. SlavenDobrić, član Uprave Allianz Zagreb d.d.  ukazao je na porast sudskih štetau autoosiguranju. Broj tužbi porastao je za 16,1 posto, a broj neriješenihtužbi porastao je s 17.945 (2009.) na 19.807 (2010.) odnosno 10,4 posto. Udio sudskih šteta u neriješenim štetama raste s 15,39 posto u 2009. godini na17,33 posto u 2010.

Kaoproblem, Slaven Dobrić istaknuo je i nedosljednost u primjeni medicinskihtablica. Iako nominalno prezentirane na skupu u Opatiji u rujnu prošle godine,još uvijek nisu u praksi u cijeloj Hrvatskoj, niti u svim osiguranjima.Oštećenik može ostvariti različitu naknadu zbog iste povrede prava osobnostiovisno koji je sud donio odluku ili vještak vještačio. Nužno je zajedničkousuglašavanje stručne javnosti i primjena Tablica uz prethodno zauzimanjejedinstvenog stava osiguravatelja u odnosu na Tablice.