Održana Glavna skupština Vaba d.d. banke Varaždin

Varaždin, 10. lipanj 2013. –U sjedištu Vaba d.d. banke u Varaždinu danas je održana redovna Glavna skupština Vaba d.d. banke. Odluke su u cijelosti donijete u tekstu kako je bilo predloženo u objavi poziva za glavnu skupštinu, izuzev odluka pod točkama 7. i 11. dnevnog reda.

Za točku 7. dnevnog reda iznijet je protuprijedlog dioničara Alternative upravljanje d.o.o. za izbor članova Nadzornog odbora, koji je i usvojen većinom danih glasova, te je donijeta odluka o opozivu člana Nadzornog odbora  Maria Baburića te su izabrani sljedeći članovi Nadzornog odbora na mandat od 4 godine:

Vladimir Košćec, prof. germanistike iz Varaždina te Martin Pardupa, dipl. oecc. iz Slovačke.

Što se tiče točke 11. dnevnog reda, iznijet je protuprijedlog dioničara Alternative upravljanje d.o.o. u pogledu visine naknade za rad članovima Nadzornog odbora, koji je i jednoglasno usvojen prilikom glasovanja, a temeljem kojeg je donijeta odluka o smanjenju te naknade na iznos od 1.500,00 kuna mjesečno za članove, a 2.500,00 kuna za predsjednika Nadzornog odbora, dok će se razlika do inicijalno predloženog iznosa isplatiti u slučaju ostvarenja dobiti u 2013. godini.

Ovom prilikom tvrtka GRANT THORNTON revizija d.o.o. iz Zagreba imenovana je za obavljanje revizije financijskih izvješća Vaba d.d. banke Varaždin za 2013. godinu.