Održana 36. Glavna skupština Croatia osiguranja

U sjedištu Croatia osiguranja u Zagrebu, Miramarska 22 održana je 36. Glavna skupština CROATIA osiguranja. Glavna skupština razmatrala je Godišnje izvješće o stanju Croatia osiguranja i Konsolidirano godišnje izvješće. Razmatralo se i izvješće Nadzornog odbora te Godišnji financijski izvještaji za 2011. godinu i Godišnji konsolidirani financijski izvještaji Croatia osiguranja za 2011. godinu, koje su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Croatia osiguranja.

Usvojene su odluke koje su bile na dnevnom redu 36. Glavne skupštine: Odluka o upotrebi dobiti za  2011. godinu, Odluka o razrješnici Upravi, Odluka o razrješnici Nadzornom odboru, Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora i Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Croatia osiguranja.

U Nadzorni odbor Croatia osiguranja imenovani su Mladen Blažević, Vesna Trnokop – Tanta,  prof.dr.sc. Josip Tica, prof.dr.sc. Petar Miladin i Đurđa Hunjet.

Od ukupno 316.348 glasova/dionica na Glavnoj skupštini je bilo prisutno 259.342 glasova/dionica, što predstavlja 81,98% temeljnog kapitala. 

Nakon održavanja 36. Glavne skupštine CROATIA osiguranja, u prostorijama Generalne direkcije održana je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora Croatia osiguranja. Na sjednici je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Mladen Blažević, dok je za potpredsjednicu Nadzornog odbora izabrana Vesna Trnokop – Tanta. Članovi NO su prof.dr.sc. Josip Tica, prof.dr.sc. Petar Miladin i Đurđa Hunjet.