Odluka o pristupanju Hrvatskog aktuarskog društva CERA-i

 Odluka o pristupanju Hrvatskog aktuarskog društva CERA-i

Hrvatsko aktuarsko društvo (HAD) je na posljednjoj sjednici Skupštine donijelo odluku o pristupanju CERA-i.

CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) Global Association (CGA), međunarodno je udruženje koje se bavi školovanjem i certificiranjem aktuara specijaliziranih za poslove u vezi upravljanja rizicima. Ugovorom o pristupanju regulira se pristupanje pojedinog aktuarskog udruženja CGA te omogućava lokalnom udruženju, u ovom slučaju HAD-u, a time i svim njegovim članovima, postizanje dva osnovna cilja:

• stručno školovanje te stjecanje znanja i vještina u području upravljanja rizicima u vezi s aktuarskom djelatnošću, nužnih za rad u različitim područjima djelatnosti i s rastućim rasponom primjene,

• stjecanje međunarodno priznatog statusa Aktuara stručnjaka za upravljanje rizicima.

„S obzirom na veliki interes članova HAD-a da pristupe ovom školovanju, namjera je HAD-a da se školovanje organizira u Zagrebu, što bi znatno umanjilo troškove i vrijeme potrebno za školovanje.“ istaknula je Brigita Balog Grozdek, predsjednica HAD-ove Komisije za upravljanje rizicima, prilikom donošenja odluke o pristupanju.

Odluka o pristupanju HAD-a CERA-i nužna je posljedica porasta zadataka koji se postavljaju pred aktuare zaposlene na poslovima upravljanja rizicima, a time i potrebnog znanja i vještina kojima trebaju raspolagati kako bi stručno i kompetentno obavljali poslove koji su im dodijeljeni.