Obveza fiskalizacije od 1. travnja 2013.

1. siječnja 2013. obveza fiskalizacije nastupila je za sve velike i srednje poduzetnike bez obzira na djelatnost koju obavljaju, te za obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (Oznaka I NKD 2007.).

Obveza fiskalizacije, ako nije nastupila 1. siječnja npr. zbog veličine poduzetnika, od 1. travnja nastupa za sve obveznike fiskalizacije koji kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost Trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (Oznaka G NKD 2007.) te obveznike koji obavljaju djelatnost slobodnih zanimanja iz čl. 18., st. 2. Zakona o porezu na dohodak.

Od 1. srpnja 2013. obveza fiskalizacije nastupa za sve ostale obveznike fiskalizacije.

Djelatnost slobodnih zanimanja je prema Zakonu o porezu na dohodak: samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti, samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti, te samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša.

Napominjemo kako ne treba miješati samostane djelatnosti koje se obavljaju kao obrt i slobodna zanimanja. Npr., frizeri, pedikeri, graditeljstvo, knjigovodstveni servisi i dr. uslužne djelatnosti NISU slobodna zanimanja i za te djelatnosti ne nastupa obveza fiskalizacije 1. travnja. Isto tako, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda NIJE djelatnost trgovine iz Oznake G po NKD 2007. za koju obveza fiskalizacije nastupa 1. travnja. Nadalje, ustanove i trgovačka društva koja obavljaju npr. zdravstvenu, veterinarsku, predavačku, odvjetničku i sl. djelatnosti također NISU obveznici fiskalizacije od 1. travnja 2013. godine jer nisu fizičke osobe koje obavljaju djelatnost slobodnog zanimanja prema Zakonu o porezu na dohodak.

 Provođenje fiskalizacije

Dvije su skupine obveznika fiskalizacije i to koji:

· naplatu obavljaju na transakcijski račun (žiro račun) otvoren kod banke,

· naplatu obavljaju u gotovini (novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja).

 Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom, za provedbu fiskalizacije, proširuje sam pojam prometa u gotovini pa se prometom u gotovini smatra plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.

Svi obveznici fiskalizacije, za koje je obveza fiskalizacije propisana od 1. travnja 2013., trebaju:

· prilagoditi izlazne račune dodavanjem dodatnih elemenata računa,

· propisano označiti broj računa,

· donijeti interni akt i

· istaknuti naljepnicu o izdavanju/uzimanju računa (za novu naljepnicu propisana je obveza od 1. srpnja).

 Svi obveznici fiskalizacije, za koje obveza fiskalizacije nastupa 1. travnja, a koji naplatu obavljaju isključivo uplatom na žiro račun, nemaju obvezu izdavanja računa pomoću naplatnog uređaja, ne trebaju osigurati programsku podršku, Internet vezu, pribaviti certifikate i posebnu knjigu uvezenih računa. No, dok to ne osiguraju, ne smiju primiti uplatu u gotovini.

 Svi obveznici fiskalizacije, za koje obveza fiskalizacije nastupa 1. travnja, a koji naplatu obavljaju u gotovini, trebaju prije prve naplate u gotovini nakon 1. travnja 2013. osigurati odgovarajući naplatni uređaj, programsku podršku, Internet vezu, pribaviti certifikate i posebnu knjigu uvezenih računa.  misljenja.hr