Objavljeni prvi rezultati prvog velikog istraživanja o provedbi EU projekata

Objavljeni prvi rezultati prvog velikog istraživanja o provedbi EU projekata

Projekt jednako razvoj d.o.o. objavio je rezultate istraživanja o provedbi EU projekata, koje je objedinio u publikaciji. S obzirom da su javno dostupni podaci o stvarnom korištenju EU fondova vrlo ograničeni, osnovni cilj istraživanja bio je sakupiti informacije od samih korisnika EU sredstava o tome koliko učinkovito se provode EU projekti, detalji koji inače nisu istraženi niti poznati javnosti. 

Istraživanjem je obuhvaćena gotovo cjelovita usporediva populacija EU projekata programa IPA, odnosno 575 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. U istraživanju je sudjelovalo 67,70 %, odnosno 390 EU projekata temeljem kojih su izvedeni rezultati i zaključci istraživanja. Više u prilogu.

Dokumenti za preuzimanje