Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja

Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja

Sedmi (VII.) ispitni rok u 2014. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju održat će se 27. listopada 2014. godine u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24. U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave primljene u Hanfi zaključno s danom 13. listopada 2014. godine. 

Obrazac za prijavu ispita te informacije o naknadama i administrativnim pristojbama koje se plaćaju za pristupanje ispitu nalaze se pod rubrikom: Ispiti u organizaciji Hanfe, Zastupnici u osiguranju i posrednici u osiguranju i reosiguranju.