Obavijest o raspisivanju natječaja za upis na Poslijediplomski specijalistički studij FINANCIJSKO PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaj za upis I. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij „Financijsko pravo trgovačkih društava“ u trajanju od dva semestra koji će s izvođenjem predvidivo započeti u studenom 2012. godine.

Cilj studija je produbljivanje znanja iz trgovačkog ugovornog prava, prava trgovačkih društava, posebice imajući u vidu ugovorne i korporativne instrumente koji se koriste kao sredstva financiranja ili restrukturiranja trgovačkih društava (uključujući projektno financiranje, porezne aspekte, instrumente osiguranja tražbina i ovrhu tražbina). Radi se o specijalističkim znanjima koja su horizontalno primjenjiva na razini svih gospodarskih sektora.

Studij je namijenjen pravnicima u gospodarstvu, sucima, javnim bilježnicima i odvjetnicima koji se bave trgovačkim pravom i srodnim disciplinama, ali i stručnjacima drugih struka (ekonomisti i dr.) koji su položajno ili radnopravno vezani za trgovačka društva.

U izvođenju studijskog programa uz akademske stručnjake iz zemlje i inozemstva sudjeluju stručnjaci iz financijskih institucija, regulatornih i nadzornih institucija, odvjetnici, suci, projektni menadžeri, koji se navedenim aspektima bave na dnevnoj osnovi.

Studij traje dva semestra i završava izradom stručnog rada, ima ukupno 60 ECTS-a, a po završetku studija stječe se zvanje univ. spec. financijskog prava trgovačkih društava. Školarina po semestru iznosi 12.500,00 kn.

Pravo upisa imaju osobe koje su završile diplomski četverogodišnji studij prava (dipl. iur.) ili integrirani petogodišnji studij prava (mag.iur.), kao i osobe koje su završile druge sveučilišne diplomske studije navedene u natječaju. Informacije o rokovima i postupku upisa na studij, početku nastave te ostalim uvjetima natječaja kao i cjelokupni program studija dostupni su na internetskoj stranici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci pod rubrikom:

http://www.pravri.uniri.hr/hr/studij/poslijediplomski/FPTD/index.html

ili na telefon: 051/ 359-526 i 359-522 i 359-600 359-505.