Obavijest o održavanju drugog ispitnog roka za brokere

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvješćuje kako će se drugi rok ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova brokera održati u subotu, 8. lipnja 2013. u prostorijama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb s početkom u 9.00 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći 15 minuta prije početka ispita.

Ispit će trajati 2:30 h, a piše se neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, PDA i SMART phone uređaja, kao ni upotreba mobilnih telefona.

Kandidatima će na ispitu biti podijeljene formule iz sadržaja „Osnove financijske matematike“ (unutar kolegija „Kvantitativne metode“).